Etik och moral på jobbet

Till vardags brukar vi inte göra skillnad på etik och moral, men för att utveckla ett etiskt ledarskap måste vi förstå att det är skillnad. Etik står för ”hur vi tycker vi ska agera” och moral står för ”hur vi i praktiken utför handlingarna”.
Etik betyder att det finns värden, plikter, normer och principer som vi väntas följa för att göra det rätta, men vi pratar också om civilkurage när en person tar eget initiativ för att rätta till missförhållande på en arbetsplats.

På de flesta arbetsplatser finns en värdegrund eller etisk policy framtagen för att hjälpa och stödja personalen i arbetet och ge råd i olika situationer. Det hjälper föga om den inte hålls aktuell och ledningen kontinuerligt ser till att personalen förstår och använder den policy som gäller för företaget.

Etiska ställningstagande påverkas också av vår livsåskådning. I dagens mångkulturella samhälle finns människor med olika livsåskådningar och religioner på en arbetsplats och alla  ska fungera tillsammans. Samma värdegrund gäller för alla,  hur arbetet ska skötas, bemötande av  arbetskamrater, kunder o.s.v. oavsett bakgrund. Med det perspektivet kan det vara ännu svårare att leda etiskt och få alla i gruppen att jobba efter företagets värderingar.

Dagens företag styrs inte med pliktkänsla och lydnad utan med motivation att nå uppsatta mål. Målen måste vara intressanta och eftersträvansvärda för att motivera de anställda. Arbetsmetoderna kan bli jobbets moral  ”hur vi i praktiken utför handlingarna”. Då gäller det att vara observant på att arbetsmetoden inte går emot företagets etiska värdering.

Vad är ledaren roll i en organisation när han/hon inte ska styra och leda, utan kommunicera och motivera mot uppsatta mål med ett etiskt tänkande?

Att arbeta på ett seriöst sätt med etik i ett företag innebär att ledaren måste starta en process kring dessa frågor och låta processen vara levande.

Sist men inte minst  måste ledaren alltid följa reglerna och samtidigt vara duktig på att nå uppsatta mål. Alla vill/kräver att ledaren ska veta och göra det rätta. Mitt råd till dig som chef  är: Ha en hög moral, mycket civilkurage och framför allt lev och led som du lär.

Gunilla

Kommentarer är avaktiverade.